GroenLinks wil onderzoek naar verbeteringen plannen A9

GroenLinks Amstelveen wil dat het college van B&W onderzoek blijft doen naar mogelijke verbeteringen van de plannen voor de verbreding van de A9. Uit informatie van Rijkswaterstaat en de gemeente zelf blijkt dat er nog wel degelijk kansen zijn voor veranderingen. De bewonersorganisaties ‘Belangenvereniging Meander Bewoners’ en ‘A9 Tunnelvisie’ dringen al langere tijd aan op onderzoek naar verbeteringen en hebben aan de raadsleden hun alternatieve plannen gepresenteerd.

Hoewel GroenLinks geen voorstander is van de verbreding van de Rijksweg en nog meer asfalt, wil de partij wel dat onderzocht wordt hoe de aanpassing van de A9 voor Amstelveen zo gunstig mogelijk uitpakt. De partij ziet ten minste drie concrete kansen op verbetering voor Amstelveen, die het onderzoeken waard zijn. De mogelijkheid om de geplande fietsbrug bij het Bovenlandenpad te verbreden tot een derde overkapping is al eerder ter sprake geweest. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Wij willen dat deze kansen op verbetering van de plannen verder worden onderzocht. Het denken moet niet stilstaan tot de verbreding in 2025 eindelijk afgerond is.”

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt ook dat het technisch mogelijk is om de overkapping bij het Oude Dorp anderhalve meter lager te maken dan in de bestaande plannen is opgenomen, zodat deze overkapping ongeveer op maaiveldhoogte komt en daarmee beter op de bestaande omgeving aansluit. Er is nog wel discussie over wie dit dan moet betalen. “Het kan niet zo zijn dat belangrijke verbeteringen voor Amstelveen vanwege de kosten niet doorgaan, zonder naar mogelijke oplossingen hiervoor te kijken”, aldus Kortekaas.

Verder komen de bewonersorganisaties met het idee om de sportvelden van het KKC naar de nieuwe overkapping naast de school te verplaatsen en op de vrijkomende grond woningbouw mogelijk te maken. GroenLinks stelt voor om te onderzoeken of er meer van dit soort kansen ontstaan op woningbouw door de ontwikkelingen rond de A9.
GroenLinks gaat in de raadsvergadering op 14 december a.s. een motie indienen om het college van B&W aan te sporen om onderzoek te laten doen naar deze kansen op verbetering.