GroenLinks tegen verbreding Bovenkerkerweg

GroenLinks Amstelveen heeft woensdag tegen verbreding van de Bovenkerkerweg tussen de Dr. Willem Dreesweg en de Burgemeester Wiegelweg gestemd. Het college vroeg om een budget voor een vervolgstudie naar verbreding van deze weg. GroenLinks vindt het belangrijk dat verkeer veilig en vlot wordt afgewikkeld. Dat verbreding de enige oplossing zou zijn, is onvoldoende onderbouwd.

Onderzoek wijst uit dat er geen echte knelpunten in de verkeersdoorstroming op de Bovenkerkerweg zijn. In de toekomst wordt daar ook het Nationaal Tennis Centrum  aangelegd. Het zou kunnen dat de doorstroming daardoor verslechtert. Wethouder Brandes vindt het daarom noodzakelijk de weg tussen de Burgemeester Wiegelweg en Dr Willem Dreesweg te verbreden.
GroenLinks is tegen meer asfalt. Het onderzoek gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst om allerlei redenen sterk zal toenemen. Scenario’s waarbij autoverkeer minder sterk toeneemt of zelfs afneemt, zijn niet meegenomen. Alternatieven voor verbreding zijn onvoldoende bekeken.
GroenLinks raadslid Tessa van Wijnen: ‘Verscheidene partijen noemden direct andere wegen die aansluitend verbreed zouden moeten worden. Zo begin je dus een uitzichtloze discussie. Meer asfalt leidt alleen maar tot meer asfalt, niet tot minder overlast.’

GroenLinks vindt het wel belangrijk dat de verkeersveiligheid rondom de weg en kruispunten verder verbeterd wordt. Het onderzoek zal zich daar ook op richten. Het verbeteren van de verkeersveiligheid zou betrokken moeten worden bij de aanleg van het nieuwe tenniscentrum.
SP en ChristenUnie dienden een motie in met eisen aan de toekomstige verbrede weg. Toen deze motie verworpen werd, stemden zij eveneens tegen verbreding van de weg.