GroenLinks stelt vragen over gelijke behandeling

Uit recent onderzoek is gebleken dat het verschil in brutosalaris tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren nog steeds toeneemt. Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks, vindt dit ongewenst en heeft daarom enkele vragen aan het college van B&W gesteld.

Zij heeft onder andere gevraagd of dit ook in Amstelveen speelt en als dat inderdaad het geval is of  het college dan bereid is hierop actie te ondernemen.