GroenLinks: Inzet Schiphol onvoldoende

Vorige week was Schiphol in het nieuws omdat al dit jaar het maximum aantal vluchten dat is afgesproken met de omgeving, overschreden zal worden. Verder blijkt dat Schiphol zich niet houdt aan de afspraken rondom vermindering van het aantal nachtvluchten. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

GroenLinks wil dat Schiphol zich beter aan gemaakte afspraken houdt. Schiphol heeft eerder zelf compenserende maatregelen voorgesteld om de overlast van onder andere nachtvluchten te beperken. Veel van deze maatregelen, zoals glijvluchten, bleken gaandeweg onhaalbaar. Overlast is dus blijven bestaan en op sommige plekken toegenomen.

Voor verdere groei is in principe afgesproken dat Schiphol ook verdergaande milieumaatregelen zal treffen om de omgeving te ontlasten. GroenLinks wil dat Schiphol eerst laat zien daaraan te gaan voldoen, voordat er verder over groei wordt gesproken.

Tessa van Wijnen: “Omwonenden doen veel moeite om een constructief gesprek met Schiphol te blijven voeren, maar telkens zie je dat Schiphol onder afspraken uitkomt. Het schuurt dat omwonenden zelf bijna juristen moeten zijn om hun belangen te kunnen behartigen.“

GroenLinks wil dat wethouder Veeningen er namens Amstelveen op aandringt dat Schiphol grotere stappen zet om bij te dragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor meer mensen. Het moet duidelijk zijn dat er voldoende en houdbare afspraken zijn met betrekking tot het terugdringen van overlast, voordat ingestemd wordt met verdere groei.

Vliegveld Lelystad moet in de toekomst een deel van de groei van Schiphol gaan opvangen, maar is daar op dit moment nog niet goed voor ingericht. Daardoor zal Schiphol de komende jaren waarschijnlijk meer vluchten faciliteren dan de bedoeling is. GroenLinks wil dat toekomstige bewoners van geluidsgevoelige gebieden daar goed over worden voorgelicht.

Tessa van Wijnen: “Geluidsoverlast kan veel impact hebben.  Het is moeilijk voor toekomstige bewoners zich te informeren over overschrijding van het aantal nachtvluchten of extra gebruik in afwachting van Lelystad. Dan moeten we daar ook eerlijk over zijn.”

GroenLinks ziet graag dat meer duurzame vormen van transport zoals openbaar vervoer en de trein sterker worden ontwikkeld, zodat deze op meer afstanden kunnen concurreren met het vliegtuig.