In de RWN-commissievergadering van donderdagavond 18 juni stelde GroenLinks raadslid Lennart de Looze mondelinge vragen over de zienswijze die Amstelveen gaat indienen op de nieuwe luchtvaartnota. Wethouder Raat, die zich eerder in zijn persoonlijk blog wel negatief uitte over de luchtvaartnota, weigerde de vragen te beantwoorden en verwijst naar het position paper Schiphol van de gemeente van ruim een jaar geleden. Dit leidde tot irritatie bij de Looze, die wil weten of de Amstelveense mening over Schiphol wel goed wordt verwoord in de zienswijze.

Een maand geleden vroeg raadslid de Looze van GroenLinks het college om samen met de raad een concept zienswijze op te stellen en deze in de commissievergadering van 18 juni formeel te bespreken. Het college wees dit af en wil zelf een zienswijze opstellen, maar gaat die niet aan de gemeenteraad voorleggen. De Looze wil dat de gemeenteraad gekend wordt in de zienswijze en vroeg het college donderdagavond waarom het niet met de raadscommissie wordt besproken en wat er dan precies in de zienswijze komt te staan. Wethouder Raat: ‘‘De raad heeft zijn kaderstellende rol al vervuld bij het vaststellen van het position paper Schiphol, een jaar geleden. Het is jammer dat GroenLinks zich daar niet in kan vinden, maar nu is het college aan de beurt om te handelen op basis van die kaders.’’

Het GroenLinks raadslid was duidelijk verrast door het feit dat geen enkele vraag werd beantwoord door de wethouder en was hier niet van gediend. De Looze: ‘‘Het position paper is gedateerd, we leven in een nieuwe tijd, vandaar dat er ook een nieuwe luchtvaartnota ligt. Hiervoor zijn nieuwe kaders nodig. Bovendien had iedereen in deze raad vorig jaar op- of aanmerkingen bij het position paper. Niemand was er echt blij mee en inderdaad ik al helemaal niet.’

Ook in tweede termijn kwamen geen antwoorden op de vragen van GroenLinks. GroenLinks raadslid de Looze: ‘‘Volgens mij gebeurt hier waar ik al bang voor was. In zijn persoonlijk blog en in de pers heeft de wethouder een grote mond tegen Schiphol, maar als het moment daar is om formeel invloed te kunnen uitoefenen, wordt er teruggekrabbeld.’’ Na afloop van de vergadering liet De Looze weten in de raadsvergadering op 1 juli een motie in te dienen, waarin de gemeenteraad duidelijke kaders vaststelt voor deze zienswijze. De Looze: ‘‘Ik heb er weinig vertrouwen in dat de wethouder de Amstelveense mening over Schiphol goed gaat verwoorden. De mening van de Amstelveense inwoners over Schiphol is aardig homogeen: geen groei, een stop op nachtvluchten en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van omwonenden echt serieus nemen.’’