GroenLinks Amstelveen wil gehele opbrengst Eneco reserveren voor Duurzaamheid

Het Amstelveense college van Burgemeester & Wethouders stelt nu toch voor om de gemeentelijke aandelen Eneco te verkopen. GroenLinks Amstelveen ziet nog geen redenen om haast te maken met het verkopen van Eneco, goed voor een jaarlijks dividend van ongeveer 1 miljoen euro. En de groene partij wil zowel het jaarlijkse dividend, als de eenmalige opbrengst van de aandelen Eneco bij eventuele verkoop, in zijn geheel bestemmen voor de overstap op duurzame energiebronnen. De gemeenteraad beslist op 26 september over de eventuele verkoop van de aandelen Eneco.

B&W Amstelveen stelt voor om toch mee te doen aan de verkoop van de aandelen Eneco. Een jaar geleden stemde de gemeenteraad nog unaniem voor behoud van de aandelen, omdat Eneco als energiemaatschappij een goede partner is bij het voeren van een duurzame politiek en omdat behoud financieel ook beter uitpakt. In de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 13 september jl. is het voorstel tot verkoop besproken en bleken veel partijen grote twijfels te hebben bij het voorstel. Fractievoorzitter van GroenLinks Martin Kortekaas: “GroenLinks Amstelveen houdt vast aan de eerder gekozen lijn: Eneco voorlopig niet verkopen. Het jaarlijkse dividend willen we vanaf nu geheel extra besteden aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.”

Amstelveen heeft het afgelopen jaar bij alle andere gemeenten met aandelen Eneco, gelobbyd  om de aandelen niet te verkopen. Met name omdat Eneco gezien wordt als een goede duurzaamheidspartner bij de energietransitie, maar ook omdat het financieel voordeliger is om te profiteren van het dividend. De opbrengst bij verkoop zal voor Amstelveen naar schatting minimaal 30 miljoen zijn, maar de rente over dat bedrag is op dit moment veel minder dan het jaarlijkse dividend van ongeveer 1 miljoen euro dat de gemeente nu ontvangt. “Wij zien ook financieel geen reden om de aandelen nu te verkopen. Pas eventueel verkopen als de opbrengst ervan nodig is voor de energietransitie, bijvoorbeeld als je meer geld nodig hebt om het gemeentelijk vastgoed nu zo snel mogelijk van het gas af te halen”, aldus Kortekaas.

Voor de energietransitie en verduurzaming van de Amstelveense economie is de komende 30 jaar heel veel geld nodig. Door het reserveren van de Eneco gelden hiervoor kan Amstelveen meer zekerheid bieden dat de doelstellingen op dit gebied gehaald gaan worden. Op 26 september aanstaande beslist de gemeenteraad. GroenLinks gaat er in die raadsvergadering voor pleiten om zowel het jaarlijkse dividend, als de eventuele opbrengst van de aandelen, Eneco mocht er toch verkocht worden, in zijn geheel te bestemmen voor de overstap op duurzame energiebronnen.