GroenLinks Amstelveen: meer geld naar Groengebieden

In december heeft het Groengebied Amstelland besloten om het beheer van de groengebieden sterk te versoberen. Er is sinds het bestaan van de recreatieschappen door gemeenten op bezuinigd en inmiddels kunnen zelfs net opgeknapte paden onvoldoende onderhouden worden. GroenLinks Amstelveen vindt dat de gemeenten er meer geld bij moeten leggen.

Groengebied Amstelland is een samenwerking van Amsterdam, provincie Noord-Holland, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Namens deze gemeenten en de provincie beheert het Groengebied de groene recreatiegebieden in het landelijk gebied. Deze gebieden worden gewaardeerd om hun natuurwaarde en mogelijkheden voor rustige recreatie.

Het Groengebied compenseert de tekorten al enige jaren door grootschalige evenementen te organiseren in delen van haar beheersgebied. GroenLinks vindt het zorgelijk als evenementen een structurele bron van inkomsten moeten zijn in dit soort kwetsbare gebieden.

Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks: ‘Evenementen zijn populair en het is mooi als het kan, maar het moet afhangen van de draagkracht van het gebied, niet van de jaarrekening.’

Gemeenten hebben de financiële bijdrage aan het gebied de afgelopen zeven jaar niet meer geïndexeerd en daarbovenop nog bezuinigd. Het Groengebied heeft haar eigen reserves inmiddels opgegeten en ziet zich genoodzaakt versoberingen door te voeren. Zelfs met die versoberingen blijft een substantieel tekort bestaan.

GroenLinks vindt dat gemeenten hun bijdrage moeten verhogen, zodat het Groengebied kan blijven bestaan als open toegankelijk groengebied.

Tessa van Wijnen: ‘Dat heeft natuurlijk alleen zin als alle gemeenten dat doen, maar voor GroenLinks moet dat het uitgangspunt zijn.’