GroenLinks Amstelveen: Eenhoorn blijkt olifant in de porseleinkast

GroenLinks Amstelveen kijkt met verbazing naar de manier waarop interim burgemeester Bas Eenhoorn zijn notitie over bestuurlijke samenwerking met de buurgemeenten naar buiten heeft gebracht. In feite dringt Eenhoorn aan op een fusie tussen Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. Voor het gemak knipt hij daarbij de huidige gemeente Ouderamstel in tweeën, Ouderkerk en Duivendrecht. Wat er dan met Duivendrecht en Diemen moet gebeuren laat zich raden, die moeten hun heil blijkbaar maar bij Amsterdam zoeken. GroenLinks fractievoorzitter Martin Kortekaas: “Wij willen dat de gemeenteraad van Amstelveen zich hierover uitspreekt, doordat burgemeester Eenhoorn als een olifant door de porseleinkast loopt, dreigt nu onze goede samenwerking met de buurgemeenten spaak te lopen.”

GroenLinks heeft nog tal van vragen, die in de raad aan de orde moeten komen. Zo is het onduidelijk of Eenhoorn hier namens het college van B&W spreekt, of dat dit idee geheel voor eigen rekening is. Wel lijkt duidelijk dat de notitie in samenspraak met scheidend Commissaris van de Koning Remkes tot stand gekomen is. Verder moet de vraag op tafel of deze vlucht naar voren de goede reactie is op de blijkbaar slecht lopende ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. De notitie pleit voor een fusie als enig antwoord op het machtsspel met Amsterdam en andere grote gemeenten in de regio, hoewel duidelijk is dat alle burgemeesters van de betrokken gemeentes zich hebben uitgesproken tegen gemeentelijke fusies op korte termijn. “Wij willen dat er nu eerst een goede analyse wordt gemaakt waarin recht wordt gedaan aan de gezichtspunten van alle betrokken gemeenten; als een fusie al een goed idee zou zijn, dan moet er wel draagvlak zijn”, aldus Kortekaas.

GroenLinks Amstelveen vindt dat de inwoners van alle betrokken gemeenten zich uit moeten kunnen spreken over eventuele fusies en namens die bevolking moeten nu de gemeenteraden van zich laten horen. De gemeenteraad van Ouderamstel heeft de handelwijze van Eenhoorn al in een unanieme motie afgekeurd.