GroenLinks Amstelveen buiten nieuwe college gehouden

GroenLinks Amstelveen voerde campagne voor verandering in Amstelveen en won daarmee een zetel, de partij ging van vier naar vijf zetels in de raad. De partij had dan ook graag meegedaan in het nieuwe college, bijvoorbeeld om samen met VVD en D66 invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. VVD en D66 kiezen voor alleen BBA en maken duidelijk dat ze vasthouden aan de macht en kiezen voor behoud van de lijn van de afgelopen vier jaar.

VVD en D66 kiezen voor BBA en gaan niet verder onderzoeken of een inhoudelijk akkoord met GroenLinks Amstelveen mogelijk is. De belangrijkste reden is het programmatisch verschil, GroenLinks heeft vier jaar lang stevig oppositie gevoerd. GroenLinks kiest voor verandering en de drie overgebleven collegepartijen niet. Martin Kortekaas, fractievoorzitter GroenLinks Amstelveen zegt daarover: “Het is jammer. In andere steden wordt nu juist gezocht naar een brede samenwerking en vinden partijen als VVD en GroenLinks elkaar in het besef dat we elkaar en de inwoners nodig hebben om de circulaire economie en de inclusieve samenleving inhoud te geven.”

De collegepartijen gaan een akkoord op hoofdlijnen sluiten, waarbij er volgens hen veel ruimte zal zijn om alle andere partijen te betrekken bij de uitwerking en invulling. GroenLinks zal daar natuurlijk graag gebruik van maken. Hoe dan ook wil de partij weer vier jaar lang met hart en ziel oppositie voeren voor een groene en sociale politiek in Amstelveen. De partij wil met de collegepartijen samenwerken waar dat mogelijk is en zoekt ook naar samenwerking met de andere oppositiepartijen. Kortekaas: “We blijven kiezen voor verandering in Amstelveen en betrekken daarbij alle inwoners die dat ook willen.”