GroenLinks Amstelveen bezorgd over ultrafijnstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in Amstelveen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat in verschillende woonwijken rondom Schiphol, waaronder wijken in Amstelveen, net zo veel fijnstof in de lucht zit als naast snelwegen. GroenLinks vraagt actie te ondernemen om de gezondheid in Amstelveen te verbeteren.

Vrijdag 12 december werd een onderzoek van TNO bekend met betrekking tot de luchtkwaliteit van woonwijken rondom Schiphol, waaronder Amstelveen. Hieruit bleek dat de hoeveelheid ultrafijnstof twee tot drie keer zo hoog ligt als in normale woonwijken. Ultrafijnstof is de nog kleinere variant van fijnstof en dringt daarom dieper door in de longen van mensen. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Van fijnstof weten we al dat het schadelijk is voor de gezondheid, maar dat het nu voor vele woonwijken in Amstelveen lijkt alsof ze pal naast een snelweg als de A9 wonen, is ronduit zorgwekkend.”

Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de gezondheidseffecten van dit ultrafijnstof om de daadwerkelijke gevolgen in kaart te brengen. De vooruitzichten zijn echter niet gunstig en daarom wordt door een organisatie zoals Milieudefensie al opgeroepen tot het nemen van maatregelen om de uitstoot te verminderen. Kortekaas: “Het moet gewoon heel snel duidelijk worden welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van Amstelveen. Afhankelijk daarvan zullen we, al dan niet samen met Amsterdam, actie moeten ondernemen.”

GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W om de precieze omvang voor Amstelveen en de gezondheidseffecten in kaart te krijgen. Zodra dat duidelijk is, vraagt GroenLinks het college van B&W om samen met Amsterdam actie te ondernemen om de uitstoot terug te dringen.