Discussieavond Globalisering en Groene Politiek

Op woensdag 17 mei 2017 organiseerde de fractie van GroenLinks Amstelveen weer een discussieavond. Deze vond plaats in Il Caffè in Uilenstede en het thema was globalisering en groene politiek. Filosoof Hein van Dongen was uitgenodigd om zijn kijk op de materie te geven.

Van Dongen begon zijn verhaal met het feit dat we momenteel al met ruim 7 miljard mensen de aarde moeten delen. Nu gaan er binnen bepaalde milieu-activistische kringen stemmen op dat we deze crisis moeten aanpakken, maar volgens van Dongen is het veel zinvoller te kijken naar manieren hoe we het beste met elkaar en de aarde om kunnen gaan. Wij hebben een morele plicht om onszelf te beheersen en niet alleen zaken te benaderen vanuit ons persoonlijke perspectief maar vanuit het idee van een mondiaal evenwicht. Wij kunnen veel leren van de Oosterse denktradities, zoals het Taoïsme waarin eerbied, alleen consumeren en produceren wat je nodig hebt en leven in harmonie met de natuur, centraal staan. Dit staat haaks op het Westerse denken dat als er geen beleid is, alles een rommeltje wordt.

Globalisering is volgens van Dongen nog voornamelijk een Westers proces. Dit komt niet alleen door het klassieke beeld dat mensen hebben van grote, kapitalistische bedrijven, maar ook door het koloniale verleden. Het Westen houdt deze machtsstructuren in stand, omdat het daar nog volop van profiteert. Vandaar dat veel gedecentraliseerde, bottom-up initiatieven het relatief lastig hebben om van de grond te komen. Ook zorgt de drang naar te veel structuur ervoor dat er minder ruimte is voor menselijkheid en creativiteit.

Als mensheid kunnen we het beste leren door met elkaar de dialoog aan te gaan. Communicatie is altijd een wederkerig proces van actie en reactie en mensen zouden veel van elkaars ervaring kunnen leren als we bereid zijn onze mening te veranderen.  Van Dongen ziet ook dat we vanuit ons Christelijke, monotheïstische denken a priori al niet openstaan voor geheel andere zienswijzen zoals het animisme, terwijl bijvoorbeeld juist deze denktraditie veel van de huidige problemen voorkomt.

Door de hoeveelheid onderwerpen die van Dongen heeft aangekaart, was er tijdens de discussie voldoende te bespreken: Hoe kan de politiek in deze tijd praktisch gezien de dialoog aangaan? Wat is de invloed van de toenemende individualisering en fragmentatie van de maatschappij? Hoe kunnen we het beste met vooronderstellingen omgaan? Is globalisering uiteindelijk niet het verschuiven van de negatieve kosten van industrialisering naar de minder ontwikkelde landen?

Er zijn veel vragen die niet geheel beantwoord konden worden. De avond bood echter genoeg nieuwe perspectieven om de dialoog onder het genot van een drankje aan te gaan. Opnieuw een geslaagde avond.