Amstelveen is bereid jonge vluchtelingen op te nemen

Het initiatief van de fractie van GroenLinks Amstelveen om het kabinet aan te sporen 500 alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland op te nemen, is door de voltallige gemeenteraad van Amstelveen overgenomen.

De Griekse autoriteiten hebben aan de andere Europese landen een dringend verzoek gedaan om een aantal kwetsbare, alleenstaande kinderen over te nemen. Nederland heeft tot op heden geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Veel Nederlandse gemeenten hebben de staatssecretaris inmiddels een brief gestuurd, waarin erop wordt aangedrongen een deel van deze kinderen op te nemen. Deze gemeenten geven daarbij tevens aan dat zij bereid zijn een aantal kinderen in hun gemeente een veilige plek te geven. Amstelveen stond nog niet in het rijtje van gemeenten om een ‘Coalitie of the Willing’ te vormen.

De fractie van GroenLinks Amstelveen heeft de andere politieke partijen benaderd met de vraag of ze bereid zijn om in deze moeizame tijden ook een internationaal solidariteitsgebaar te maken en tot haar vreugde stemden alle fracties daarin toe. Er is een brief aan de staatssecretaris opgesteld, waarin wordt aangegeven dat Amstelveen ook bereid is een deel van deze kinderen op te nemen. De brief is door alle fracties en door de burgemeester ondertekend.