Alternatieven voor het neoliberalisme

In Amstelveen is twee keer een discussiebijeenkomst over Het Basisinkomen georganiseerd. Bij beide bijeenkomsten was Alexander de Roo (initiatiefnemer voor het amendement Basisinkomenexperiment op de landelijke algemene GL-ledenvergadering) als gastspreker aanwezig. 

Alexander de Roo is mede-organisator van een bijeenkomst Alternatieven voor het Neoliberarisme die op 15 september plaatsvindt in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Het programma van die bijeenkomst is te vinden op Donutdday.nl. Via deze website kunt u zich ook opgeven.
Aanwezig zijn onder andere: Kate Raworth over De Donut economieHarro Boven van Milieudefensie over Het Basisinkomen, Herman Wijfeels co-voorzitter van Worldconnectors en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de  Universiteit Utrecht.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Stieneke Kruijer (s.kruijer@amstelveen.nl)