ZZP-ers

GroenLinks wil erkenning dat zzp’ers een economische factor van belang zijn in Amstelveen. GroenLinks wil daarom dat de gemeente in samenwerking met zzp’ers beleid gaat ontwikkelen om de bijdrage van zzp’ers aan onze lokale economie te versterken en te faciliteren. 

Bijvoorbeeld door plekken te creëren voor onderlinge samenwerking of door grotere bedrijven in contact te brengen met zzp’ers. Amstelveen moet in de regio de aantrekkelijkste stad worden voor zzp’ers! Daarbij hoort ook een samenhangend beleid op sociale zekerheid van zzp’ers. Inkopen en aanbestedingen van de gemeente zelf maken we zzp-vriendelijk door bij omzeteisen en clustering van opdrachten uit te gaan van de mogelijkheden die de nieuwe aanbestedingswet biedt.