Werk

Op je veertigste vanwege je leeftijd al geen baan meer krijgen, of juist als jongere niet omdat er geen plek voor je is, het is ook in Amstelveen soms harde realiteit. GroenLinks staat voor gelijke kansen voor iedereen om mee te doen. Het gaat ons daarbij niet om verschillen tussen generaties, het gaat over verschillen binnen de samenleving: kansrijk of kansarm, hulpbehoevend of gezond, en vooral arm of rijk. Wij nemen de mogelijkheden van mensen als uitgangspunt. Meedoen staat voor GroenLinks voorop: via arbeidsparticipatie of een andere vorm van maatschappelijke activiteit.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door maatschappelijke stages en leerwerkplekken voor burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bieden binnen de eigen organisatie. Waar de gemeente optreedt als opdrachtgever verwachten we hetzelfde van leveranciers en aannemers (social return). In bouwprojecten en andere grote opdrachten van de gemeente worden leerwerktrajecten verplicht opgenomen.