Stadslandbouw

Stadslandbouw zorgt voor lokaal en vanuit gemeenschapszin geproduceerde, groenten en fruit. 

GroenLinks wil dat elke wijk de mogelijkheid krijgt om een eigen moestuin in te richten. Initiatieven worden gesteund door braakliggende gronden beschikbaar te stellen en door belemmerende regels weg te nemen. Groene Amstelveners brengen we middels het Natuurnetwerk Amstelveen met elkaar in contact voor kennisuitwisseling, idee├źnontwikkeling en ondersteuning.

Met een regionale voedselstrategie geven we, samen met buurgemeenten, veel aandacht aan biologische landbouw, zorglandbouw, verduurzaming van gangbare land- en tuinbouw, dierenwelzijn, biodiversiteit en volksgezondheid. Als onderdeel hiervan starten we het project Eetbaar Amstelveen, samen met boeren, winkels, horecabedrijven, scholen en natuur- en milieuorganisaties die met gezond eten en lokaal voedsel Amstelveen op de kaart gaan zetten.