Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer is een inhaalslag nodig op het gebied van comfort, betrouwbaarheid en veiligheid, met schone wagens, vandalisme bestendige haltes en waar nodig toezicht. Prijzen mogen alleen omhoog als daar ook duidelijke verbeteringen voor reizigers tegenover staan. 

In Amstelveen West blijft het cruciaal dat de snelle verbinding met Amsterdam gehandhaafd blijft middels snel en goed busvervoer met weinig stops en overstappen. GroenLinks wil een vrije busbaan naar Uithoorn en verkeerstechnische aanpassingen binnen Amstelveen om de doorstroming te versnellen. Er komt een verbeterplan voor de busroute Waardhuizen-Groenelaan-Bankras-Kostverloren-Kronenburg richting Amsterdam Zuid om het OV daar aantrekkelijker te maken en de railverbindingen te ontlasten. In de nieuwe concessie zetten we in op zuinig, stil en milieuvriendelijk OV. In 2015 voldoen alle bussen aan de Euronorm 6 voor uitstoot van schadelijke stoffen en zijn ze allemaal voorzien van Wifi.

Het lijnenplan moet zowel ruimte bieden voor snelle, doorgaande verbindingen in de regio om het OV voor forensen interessant te maken, als voor fijnmazigheid binnen Amstelveen om belangrijke voorzieningen per bus of tram bereikbaar te houden. Na de ombouw van de metro en tram moet er een snellere, betrouwbare en aantrekkelijke lijn liggen waarmee je zonder onhandig overstappen naar andere vervoersknooppunten en voorzieningen in de regio kunt reizen. Ook de mogelijkheid om de fiets in de tram mee te nemen moet worden uitgebreid. Tijdens de ombouwperiode is het cruciaal dat er een aantrekkelijk en snel alternatief OV-systeem blijft zodat we reizigers niet wegjagen. GroenLinks blijft voorstander van het doortrekken van de Amstelveenlijn tot aan de Bloemenveiling Aalsmeer en de ombouw van lijn 300 tot een light-rail.