Jongeren

GroenLinks wil zich samen met jongeren blijven richten op activiteiten die zowel leuk als nuttig zijn. Met sport, cultuur en het jongerenwerk helpen we jongeren om zelf een goed en modern programma neer te zetten. Verder mag iedereen hangen, zolang je maar geen overlast veroorzaakt.

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat over hen gaat. GroenLinks wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen en inspelen op hun behoeftes. We praten niet over, maar mét jongeren als het gaat over bijvoorbeeld de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsplekken, het jongerenwerk en de  bestrijding van jongerenoverlast.