Innovatie

Amstelveen is een gemeente met grote kennisinstellingen om de hoek die een grote rol kunnen spelen in innovatie. We zoeken samenwerking met bijvoorbeeld de VU om met het bedrijfsleven een nieuwe maak- en kennisindustrie in de regio te laten ontstaan rondom duurzaamheid met als speerpunten: duurzaam ondernemerschap, gezonde voeding, groene chemie, schoon vervoer en kennis-”bedrijven”.