Financiën en bezuinigingen

Het geld dat de gemeente uitgeeft, is dat van  belastingbetalers. Zij moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente het geld goed beheert. Dat betekent een sluitende begroting en niet gokken met geld voor een extra procentje rente. En ons geld zetten we op een eerlijke bank.

De gemeente zal de aankomende jaren meer taken moeten uitvoeren voor minder geld. Dat betekent dat er sowieso bezuinigd gaat worden. GroenLinks gaat dan uit van de volgende richtsnoeren:

  • We bezuinigen niet met de kaasschaaf, maar willen op een structurele manier kosten ombuigen en besparen. Beleidsterreinen worden allemaal fundamenteel tegen het licht gehouden.
  • Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de duurzame ontwikkeling en de sociale structuur van Amstelveen. Mensen gaan voor cijfers. Er komen lagere tarieven voor Amstelveners en bedrijven die duurzame keuzes maken en hogere voor vervuilende activiteiten: de vervuiler betaalt.
  • Inhoudelijk zien wij verschillende beleidsterreinen waar structurele ombuigingen mogelijk zouden zijn. Zo kan Amstelveen met ecologisch groenbeheer besparen, geldt het profijtbeginsel ook voor de sport, kan participatie moderner vormgegeven worden dan door wijkplatforms en wordt er in het welzijnswerk meer geld uitgegeven aan stenen dan aan mensen, dat vinden wij krom.
  • Minder subsidiëren, maar meer participeren in revolverende fondsen: investeringen in bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame energie verdienen zichzelf terug en kunnen zo zelf weer ruimte geven voor nieuwe investeringen .Door juist te investeren in duurzaamheid levert dat verdere besparingen op.
  • Uit bijna al het onderzoek blijkt dat een gemeente kosten kan besparen door meer in te zetten op efficiënt werken. De gemeentelijke bedrijfsvoering wordt zo efficiënt mogelijk toegerust op haar moderne taken en zal daarmee besparen. Amstelveen wordt voorloper met digitale dienstverlening: vanaf 2016 moeten burgers en bedrijven al hun zaken met de gemeente Amstelveen digitaal kunnen afhandelen.
  • Personeelskosten worden vooral hoog als er externe personen of bureaus worden ingehuurd. Amstelveen heeft een goede ambtelijke organisatie, dure hulp van buiten moet minimaal blijven. GroenLinks pleit voor het inzetten van crowdsourcing en lokale ZZP-ers als alternatief voor interimmanagers en consultancybureaus.
  • Lastenverzwaring: In een tijd van crisis die Amstelveners al aan alle kanten merken, is het niet logisch om onze inwoners via bijvoorbeeld de OZB nog eens extra te belasten. Het dak moet je repareren als de zon schijnt. Mocht de duurzame ontwikkeling of sociale structuur van Amstelveen echter sterk in gevaar komen, is lastenverzwaring een laatste middel.