Eigen initiatief

Waar Amstelveners met eigen initiatieven komen om bijvoorbeeld hun buurt te vergroenen, of sociale samenhang te bevorderen, moet de gemeente dat zo veel mogelijk omarmen. 

Nog te vaak stelt de gemeente zichzelf centraal en verzanden dat soort initiatieven in ambtelijke processen waardoor enthousiasme weer verdwijnt. Wat GroenLinks betreft moet het correct gebeuren, maar gaat de gemeente vooral samen met de initiatiefnemers zoeken naar een goede en flexibele uitvoering, in plaats van hypercorrect de procedures volgen. Kijken welke regels nodig en overbodig zijn is een standaardtaak van de gemeente, maar juist nu gaat GroenLinks voor een taskforce ‘Eigen Initiatief’ om meer vertrouwen en flexibiliteit mogelijk te maken, zonder alles maar goed te vinden