Verslag discussie over basisinkomen

Op 20 september organiseerde Stieneke Kruijer van GroenLinks voor de tweede keer in Amstelveen een avond over het Basisinkomen.
 

Kruijer: "De huidige regels voor een bijstandsuitkering gaan uit van wantrouwen. Dit kan mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, ziek maken. Daarnaast moeten we een oplossing vinden voor het verdwijnen van betaalde banen vanwege de robotisering. Het is de hoogste tijd om met elkaar te praten over alternatieven."
Op dit moment zijn in veel gemeenten in Nederland al experimenten aan de gang met een regelarme bijstand. GroenLinks vindt dat ook in Amstelveen innoverende maatregelen een kans moeten krijgen.
Kruijer: "Een maatschappij is altijd in beweging. Dit vraagt om durf bij politici. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amstelveen pleiten we voor experimenten met (een vorm van) het basisinkomen"