GroenLinks Amstelveen: “Geen fraudeur, geen boete”

Mensen met een uitkering kunnen te maken krijgen met buitensporig hoge boetes en strenge sancties onder verdenking van fraude, waar het in het in werkelijkheid onmacht of onkunde betreft. GroenLinks vindt dat onacceptabel. Daarom heeft de fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december samen met D66, SP en PvdA een motie ingediend, die met aanvullende steun van BBA, CDA, OCA en ChristenUnie is aangenomen, waarin wordt gevraagd om een menswaardige uitvoering van fraudemaatregelen.

De Nationale Ombudsman presenteerde op 4 december het rapport ‘Geen fraudeur, toch boete’, waaruit bleek dat mensen op basis van de Fraudewet hoge boetes en strenge sancties krijgen opgelegd als zij niet of niet tijdig de benodigde informatie verstrekken ten behoeve van hun uitkering. In de meerderheid van deze gevallen bleek het niet te gaan om opzet, maar om onmacht of onkunde. De boetes staan vaak niet in verhouding tot de ernst van de overtreding. Bovendien blijkt uit het rapport dat de Fraudewet in de praktijk niet tot een hogere pakkans voor echte fraudeurs leidt. GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: “Volgens de Ombudsman zou het iedereen kunnen overkomen dat ze een fout maken bij het aanvragen van hun uitkering. Dat mensen voor een onbewuste fout zware boetes krijgen opgelegd en soms drie maanden hun enige inkomen moeten missen, is onacceptabel.”

De motie vraagt om altijd eerst te achterhalen wat de oorzaak van de overtreding is en om in het geval van onmacht of onkunde coulant op te treden. Bij het opleggen van een sanctie moet bovendien worden gekeken naar het effect op de bestaanszekerheid van de betreffende personen. Kruijer: “Het college van B&W gaf aan achter dit standpunt te staan, maar omdat het blijkbaar nog vaak genoeg mis gaat en we met zo’n kwetsbare groep te maken hebben, zijn we blij dat we met een overgrote meerderheid van de raad deze richtlijnen kraakhelder hebben neergelegd.”