Ben jij ons nieuwe raadslid in Amstelveen?

Het gaat goed met GroenLinks. We hebben het beste resultaat ooit bij de kamerverkiezingen gehaald. Steeds meer mensen zien ons als een, duidelijke en degelijke partij, met sterk leiderschap, die verantwoordelijkheid kan dragen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Daarvoor zoeken we mensen die raadslid willen worden. GroenLinks heeft nu 4 zetels in Amstelveen. Dat moeten er meer worden, een prachtig moment om mee te gaan doen!
Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van de stad. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen.

Informatie over het werk van raadsleden kun je inwinnen bij de fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen, Martin Kortekaas, 06 24150926, martinkortekaas@icloud.com. Hij is zelf drie jaar geleden begonnen als nieuwkomer in de raad en kan je ook vertellen hoe leuk het is om raadslid in Amstelveen te zijn.
Als je het een te grote stap vindt om gelijk raadslid te worden, dan kun je er ook voor kiezen om je te melden als kandidaat burgerlid. Voor één kandidaat kan dit zelfs een kans zijn om al direct te beginnen, want we hebben op dit moment een vacature voor een burgerlid in onze fractie. Burgerleden zijn niet verkozen leden van een raadscommissie, die de raadsleden ondersteunen door in de raadscommissies een deel van de behandeling van de stukken te doen.

De kandidaten voor de lijst worden geselecteerd door een kandidatencommissie. Die bestaat uit Axel Boomgaars, Paul van Kampen en Trijntje de Kraker. De commissie brengt advies uit aan het bestuur, waarna de Algemene ledenvergadering in november de lijst vaststelt.  

Meld je nu aan als kandidaat voor de lijst van GroenLinks!

Of ken je iemand anders die je heel geschikt acht? Laat het ons snel weten.
We ontvangen graag v
óór 15 juni je korte motivatie en cv.

Stuur een e-mail aan secretariaat@groenlinksamstelveen.nl