Nieuws

GroenLinks Amstelveen: B&W neemt de raad niet serieus bij IT crisis

Het is weer crisis bij de gemeentelijke IT in Amstelveen. Dit keer blijkt dat de hardware al een tijd niet goed werkt en in feite op instorten staat. Het college van Burgemeester & Wethouders komt pal na de verkiezingen met dit slechte nieuws en vraagt de gemeenteraad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra, later dit jaar is minimaal nog eens 4 miljoen nodig. Interim burgemeester Bas Eenhoorn heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen en ermee ingestemd dat het geld al wordt besteed voordat de raad het voorstel heeft goedgekeurd. GroenLinks Amstelveen vindt de gang van zaken niet acceptabel en wil een audit op de aansturing van de gemeentelijke IT.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen buiten nieuwe college gehouden

GroenLinks Amstelveen voerde campagne voor verandering in Amstelveen en won daarmee een zetel, de partij ging van vier naar vijf zetels in de raad. De partij had dan ook graag meegedaan in het nieuwe college, bijvoorbeeld om samen met VVD en D66 invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. VVD en D66 kiezen voor alleen BBA en maken duidelijk dat ze vasthouden aan de macht en kiezen voor behoud van de lijn van de afgelopen vier jaar.

Lees verder

GroenLinks Amstelveen: er valt wat te kiezen

GroenLinks Amstelveen wil dat er na de verkiezingen ook in Amstelveen stappen worden gezet  om te experimenteren met vormen van een Basisinkomen. In andere steden worden al proeven gedaan met regelvrije bijstand. Een proef met soepeler omgang met de regels in de bijstand kan mogelijk ook een oplossing bieden voor de conflicten die de gemeente Amstelveen nu heeft met groepen minima en statushouders.

Lees verder

Pagina's