Gert Jan Slump

Raadslid

Gert Jan Slump is een ervaren zelfstandig professional en consultant die bij veel Amstelveners bekend is door zijn werk voor lokale festivals als het (te) Gekke Kerk Festival en Jazz in het Dorp. Gert Jan is lid van de raadscommissie Burgers en Samenleving. Hij is criminoloog, heeft brede ervaring, zowel aan de universiteit als in beleid en praktijk. Hij heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig sociaal ondernemer, zelfstandig adviseur en vernieuwer. Hij houdt zich bezig met tal van thema’s op het terrein van strafrecht en herstelrecht, veiligheid, jeugdzorg, samenlevingsopbouw, participatie en lokaal beleid. De menselijke maat en de kracht van het kleinschalige zijn voor hem daarbij leidend. Politiek voelt hij zich vooral thuis bij GroenLinks omdat binnen GroenLinks waarden als compassie, rechtvaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid centraal staan. Slump: “Dit is voor mij de kans om ook lokale politieke verantwoordelijkheid te nemen voor zaken waar ik me in mijn dagelijkse werk samen met anderen voortdurend voor probeer in te zetten.”